Site Sağ Reklam Alanı  200x400

17-09-2018 GÜNDEM

Belediye eksik gramajlı ekmekleri Darülaceze'ye gönderiyor

Belediye eksik gramajlı ekmekleri Darülaceze'ye gönderiyor

DARÜLACEZE

           Belediye müfettişleri tarafından indelmuayene (müayene esnasında) vezni (garamajı) noksan olduğu anlaşılan itmeklerin (ekmeklerin) cezaen müsaderesiyle (el konularak) Darülaceze'ye irsali (gönderilmesi) usül ve nizam-ı mahsus (ilgili kanun) iktizasından (gereğince) olmakla birinci daire-i belediyye tarafından sene-i haliyenin (bu senenin) son beş ayı zarfında 5230 kilo noksanuvezn (eksik gramajlı) ekmek müsadere olunarak (el konularak) Darülaceze'ye gönderildiği halde sair (diğer) devair-i belediyece (belediye dairelerince)  bu mecburiyyet-i kanuniyyenin muhafazasına itina idilmediği cihetle bunlardan Darülaceze namına irsalat (göndermeler) vuku’ bulmadığı ve halbuki devair-i mezkure (zikredilen daireler) dahilinde dahi naksanulvez (eksik tartılı) ekmeklerin zuhuru tabi’ olduğundan bahisle birinci daire-i belediyye misillü (gibi) sair dairelerce de müsadere olunacak (el konulacak) ekmeklerin irsali (gönderilmesi) Darülaceze müdiriyeti tarafından merci’-i alisine (ilgili birimine) işar olunduğu (yazıldığı) müstahberdir (haber alınmıştır).


Kaynak: 17 Eylül 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler : doksanülvezn
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler